Ramshult och Kärnebo gårdar

Albert och Elisabeth Eliasson köpte Ramshult 1987 och det angränsande Kärnebo 1998. Gårdarna omfattar totalt 765 ha, varav 610 ha är produktiv skogsmark, 58 ha är åker och 50 ha är betesmark. 

Jord- och skogsbruk

Skogsbruket drivs både med eget arbete och inköpta tjänster. Hagarna betas av familjens egna kulturarbetare - 35 dikor samt en mindre besättning får. Familjen har steg för steg arbetat med att restaurera hagmarkerna till den karaktäristiska blandningen av välväxta löv- och barrträd.  En del av hagarna kvalificerar för EU:s stöd för öppna landskap.

Övriga verksamheter

Familjen har även jaktarrende, korttidsuthyrning av en lägenhet på Ramshult, långtidsuthyrning av en stuga samt mangårdsbyggnaden på Kärnebo samt dagverksamhet inom programmet "Grön omsorg" för Mönsterås kommun. Albert Eliasson är verksam som skogskonsult, med expertis inom skogsbruk och investeringar i Estland och Lettland. Som en del av konsultverksamheten anordnas även kurser samt skogliga studieresor.